Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Imma Sánchez Boira

Descripció del projecte

Organització d'activitats conjuntes entre el professorat de secundària i el professorat universitari sobre continguts i models didàctics de la matèria. Igualment es pretén establir criteris i assessorament per a la direcció de treballs de recerca del batxillerat.

Objectius

Organitzar activitats entre professorat de secundària i universitari.

Pla de treball

Actuacions previstes:
  1. Promoure activitats i propostes de formació i conèixer experiències educatives que tinguin una repercussió pràctica en les disciplines d’Història impartides a l'Educació Secudària i a 1r i 2n de Batxillerat.
  2. Prestar atenció als debats sobre metodologies i tècniques d'aprenentatge, diàleg i transmissió.
  3. Establir criteris i assessorament per a la direcció de treballs de recerca de 2n de Batxillerat i de projectes de recerca de 4t d’ESO, així com la seva difusió.
  4. Crear un “moodle” del seminari d’acord amb el que estableix l’ICE sobre aquest àmbit.
  5. Estat de la qüestió sobre recerques en l'àmbit de les ciències socials i de la història contemporània, finalitzats o en curs de realització.
  6. Història del món present.
  7. Atenció al patrimoni històric, artístic i museístic. Sessions programades (pot haver-hi modificacions o canvis en la programació)
Primera sessió: 27 d’octubre- Carme Berlabé i Albert Velasco (Museu de Lleida). L’art sacre del Bisbat de Lleida
 
Segona sessió: 15 de desembre-Imma Sànchez (Universitat de Lleida). “La vida quotidiana a l’edat mitjana a través de la documentació escrita i de la pintura”. Aproximació als espais i objectes a les cases urbanes de Lleida des del final del segle XIV fins al segle XVI: del món real a la representació de les imatges. Una mirada interdisciplinària des de les fonts documentals per a l’aprenentatge de la història.
 
Tercera sessió: primera quinzena de gener (per concretar) - Jaume Cortada i Laura Farran. Experiències renovadores de les ciències socials, amb atenció a la història.
 
Quarta sessió: 19 de gener-Núria Llevot (Universitat de Lleida). El tractament de la diversitat cultural i religiosa a l’ensenyament.
 
Cinquena sessió: 16 de febrer-Esther Solé (Universitat de Lleida). La cultura i l’art a les terres de Lleida entre 1874 i 1936.
 
Sisena sessió :16 de març. Reflexions sobre la política educativa.
 
Setena sessió: 20 d’abril-Joaquim Prats (Universitat de Barcelona). Adoctrinem amb l’ensenyament de la història? Els llibres de text en l'ensenyament de la història.
 
Vuitena sessió: 4 de maig-Xavier Pallàs (Servei Arqueologia Lleida) - Jordi Bolòs (Universitat de Lleida). La jueria de Lleida: la ciutat de Lleida als segles XIV i XV.
 
Previsió d’una activitat conjunta amb el grup de l’ICE de Geografia.
   Darrera modificació: