Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Alejandro Machetti Sánchez, Departament d’Història de l’Art i Història Social - Facultat de Lletres - Universitat de Lleida

Descripció del projecte

El projecte consisteix a donar continuïtat a les accions de les edicions anteriors conformades per: visites al Centre d’Art d’Época Moderna, organització d’EnsenyART (III Curs sobre Docència i Aprenentatge de la Història de l’Art), organització d’EstudiART (4a Jornada Expositiva d’Estudiants i Investigadors d’Història de l’Art), i la publicació en el repositori digital de la UdL dels resultats de les jornades anteriors. Totes aquestes activitats incideixen sobre els nivells de secundària, batxillerat i universitat, promovent la visita recíproca dels docents i estudiants de tots tres nivells a les activitats i instal·lacions de la resta.

Objectius

Les accions de l’equip de treball tenen per objectiu enfortir les relacions entre els nivells educatius (secundària, batxillerat i universitat) per, en primer lloc, oferir als docents d’història de l’art i àrees afins estratègies didàctiques sobre la matèria. En segon terme, es persegueix consolidar l’ens enyament de la història de l’art en els centres de secundària i batxillerat, amb l’objectiu de fer visible la matèria entre els alumnes que, com a tercer objectiu, són els potencials estudiants universitaris.
 
Aquest tercer objectiu permet el contacte directe amb els alumnes que estan a punt d’ingressar a la universitat i presentar- los-hi els estudis de l’àmbit que s’imparteixen a la UdL: el Grau d’Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístici el Màster en Peritatge, Anàlisi i Avaluació d’Obres d’Art.

Pla de treball

Metodologia: l’equip es reuneix periòdicament uns 5 cops al curs per tal de coordinar l’organització de totes les activitats que es descriuen a continuació. Aquestes reunions solen ser alguns primers dimecres de mes. L’equip també treballa coordinadament de forma permanent a través de recursos i plataformes digitals. L’assoliment d’objectius condueix als següents resultats:
  1. Organització d’una sèrie de visites trimestrals al Centre d’Art d’Època Moderna adreçades a docents i estudiants del territori. En ella es posen de manifest les noves tècniques de recerca científico-tècnica de la Història de l’Art.
  2. Organització d’EnsenyART 2016/17, III Curs sobre Docència i Aprenentatge de la Història de l’Art : S’adjunta el programa al final d’aquesta sol·licitud. D’octubre de 2016 a maig de 2017. Nou sessions de periodicitat mensual (habitualment els darrers dimecres de mes) que posen a l’abast dels docents de secundària i batxillerat els recursos didàctics relacionats amb el patrimoni artístic del territori, exploren noves estratègies didàctiques i difonen els estudis de la disciplina. Entre les seves activitats es troben les sessions que professorat de la UdL imparteix en els centres de secundària a alumnes d’ESO i Batxillerat, consistents en la presentació d’una proposta didàctica sobre obres d’art del currículum dels alumnes i, específicament, de selectivitat en el cas de segon de batxillerat. Aquestes accions en els instituts, permeten, a més, presentar un vídeo i altres materials de promoció dels estudis de la UdL. Les sessions en els instituts s’obren també a professorat que no cursa EnsenyART, amb una temporalització a concretar entre octubre de 2016 i febrer de 2017, tot aprofitant el període previ a la preinscripció universitària.
  3. Organització d’EstudiART, 4a Jornada Expositiva d’Estudiants i Investigadors d’Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic de la UdL. 1 de febrer de 2017 de 16 a 20h, Saló d’Actes, Edifici del Rectorat i Facultat de Lletres de la UdL. Jornada oberta al públic en general en què els estudiants i investigadors de la UdL presenten els millors treballs acadèmics del curs anterior. Hi assisteixen els docents de tots els nivells educatius amb els seus alumnes de la matèria, així com el públic en general. Es pretén convertir l’acte en una Jornada de celebració dels estudis d’Art i d’explicació a la societat (inclosa la difusió en mitjans de comunicació) de quin és el perfil professional dels historiadors de l’art.
  4. Publicació, en el repositori digital de la UdL, dels resultats de les Jornades anteriors EstudiART i EnsenyART, amb la voluntat de fornir un material que esperoni els estudiants a excel·lir en els seus treballs acadèmics per l’incentiu que dóna la publicació i per tal de fer extensius els resultats a la comunitat acadèmica i a la societat en general. Entenem que totes les activitats assenyalades tenen un impacte multifocal, doncs que, com s’ha explicat, incideixen en tota la comunitat acadèmica relacionada amb la Història de l’Art i matèries afins, en tots els nivells educatius i també en tots els col·lectius que la integren, des dels docents fins als estudiants de tot nivell, fent extensiu a la societat alguns dels seus actes de difusió, tot donant sentit a l’objectiu final, que té per voluntat vindicar la necessitat dels estudis d’Art i Humanitats.
   Darrera modificació: