Equip ICE Aprenentatge Integrat de continguts en Llengua estrangera: anglès i francès a la FP

 Descarregar Pdf

Coordinació

Estefania Perdros Mas - Serveis educatius, Dep. Ensenyament, Lleida. Esp.

Llengua estrangera: Anglès. Correu: pedrosestefania@gmail.com

 

Camilo Bustamante Haba, Ins. Escola del Treball, Lleida. Esp.

Llengua estrangera : Francès. Correu: cbustam2@xtec.cat

Descripció

Aquest Grup ICE pretén donar eines per a l’elaboració de materials en llengua estrangera: anglès i francès a la Formació Professional.

Es tindran en compte els diferents currículums de cada cicle formatiu en concret per tal de satisfer les necessitats dels docents que han d’impartir alguna Unitat Formativa, o bé, part de la seva assignatura en anglès o francès.

La metodologia emprada segueix les bases de la metodologia AICLE, és a dir, l’aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera: anglès (CLIL) i francès (ÉMILE).

A més, s’integraran també les noves tecnologies aplicades a l’ensenyament de una L2, per tal de dissenyar activitats que engresquin a l’alumnat.

Activitats

   Darrera modificació: