Equip ICE Família professional d'Informàtica i comunicacions

Descarregar Pdf

1. Coordinació

Rafael Jesús Castaño Ribes (rcastan6@xtec.cat)

Ferran Eloi Gutiérrez Martos (fgutier6@xtec.cat)

Ambdós professors de secundària especialitat 507 (informàtica) de l’INS Caparrella

 

2. Descripció

Es pretén fer un estudi de la situació actual dels cicles formatius de la família professional d’informàtica i comunicacions a la província de Lleida (distribució i orientacions curriculars, matrícula, impartició de la modalitat dual, etc.) i una detecció de necessitats formatives del professorat. En finalitzar l’estudi s’elaboraria un informe amb les conclusions corresponents i propostes de millora i formatives. També s’intentaria organitzar unes jornades per presentar els resultats i introduir un recull de les propostes que s’hagin detectat o derivat de l’estudi.

 

3. Activitats