Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Assumpta Estrada, Departament de matemàtica Facultat de Ciències de L’Educació (FEPTS)

Descripció del projecte

Continuar amb la millora de l’educació Matemàtica centrant-nos en l’anàlisi de les competències dels alumnes d’educació primària i secundària en el blocs de l'educació estadística i la probabilitat. Es concentra en la viabilitat i ús dels applets en el procés d’ensenyament aprenentatge i transversalment la competència comunicativa. Anàlisi de l’a valuació dels blocs d’estadística i probabilitat a través de les dimensions.

Objectius

  • Adequar la prova de nivellal curs on s’imparteix la docència.
  • Ajudar a treballar els vocabularis, tant específic com el general.
  • Potenciar la reflexió al voltant del què han après. Què? Com? Quan? I segons el nivell, per escrit amb les dimensions dels processos matemàtics.
  • Potenciar la comunicació oral (en grup i individualment).
  • Contactar amb el personal d’e-learning, per explorar la possibilitat de fer applets “a mida”.
  • Plantejar-se l’ús dels applets amb alumnat amb necessitats educatives especials.
  • Analitzar errors i dificultats en els processos d'aprenentatge en educació primària i secundària fent una atenció especial a la connexió entre cicles.
  • Proposar activitats d’avaluació en el marc del nou model a primària.

Pla de treball

Reunions mensualment en grup de treball per cicles i en gran grup. Es pensa millorar la comunicació oral i millorar l’aprenentatge amb l’ús de les TIC. Presentació de comunicació a congressos, jornades, etc.
   Darrera modificació: