Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Marta Ruestes de los Santos, Escola Joan XXIII. Mestra d’Educació Primària
Jéssica Fuentes, Escola Cervantes. Mestra d’anglès

Presentació

Aquest equip neix (fa 15 anys) de l’interès d’un grup molt heterogeni de docents (d’Escola Bressol, d’Escoles d’Educació Infantil i Primària, de Professorat de Secundària i Universitari) per aprofundir en el Projecte de Comunitats d’Aprenentatge partint de la lectura dialògica de les bases teòriques que el sustenten tot relacionant-les amb la implementació del projecte en centres que hi participen. Al llarg dels anys, s’ha anat ampliant (i variant), tant el número i perfil de participants, com el ventall de propostes.

Descripció del projecte

 • Lectura dialògica compartida, sobre les bases de les CdA que permeti aprofundir sobre el projecte tot interrelacionant -ho amb la pràctica als centres (diferents nivells).
 • Realitzarem visites entre les escoles que formem l’equip ICE, per tal d’enriquir-nos de les diferents pràctiques que tenim consolidades i ens funcionen a cada centre.
 • Formació inicial per als mestres i les mestres que s’incorporen a les escoles que són CdA
 • Formació durant el curs als claustres de les diferents escoles (experts referents del CREA)

Objectius

 • Compartir i reflexionar sobre experiències en Comunitats d’Aprenentatge.
 • Aprofundir en les bases teòriques de les comunitats partint del diàleg igualitari.
 • Visitar altres escoles que són Comunitats d’Aprenentatge per observar i aprendre pràctiques de refèrencia.
 • Aprofundir en la implementació del projecte i l’avaluació d’aquesta en els centres a partir de les aportacions de persones externes però molt relacionades amb el Projecte per millorar-la. (experts CREA Universitat de Barcelona)

Pla de treball

CALENDARI DE LES TROBADES PRESENCIALS:
26 d'octubre
22 novembre
24 gener
21 febrer
21 març
2 de 10
18 abril
23 maig
HORARI: DE 18.00h. a 19.30h.
 • Partint de la lectura de documents/llibre rellevants, sobre les CdA, posarem en pràctica el diàleg igualitari per aprofundir sobre la pràctica relacionada tant amb el Projecte de CdA com amb la implementació de les actuacions d’èxit, als centres.
 • Durant el curs es programarà alguna sortida a escoles Comunitat d’Aprenentatge consolidades. Tant per compartir experiències, dubtes i millores com per promoure el debat i la millora als nostres centres. Un altre objectiu de les visites serà motivar les/els mestres que encara no estan motivats/des.
 • Es buscarà un/a assessor/a (gent amb molt bagatge tant pràctic com teòric) per a cada escola que ajudi a reflexionar, aprofundir... sobre els temes que preocupen en particular a aquell centre.
 • Preparació d’una sessió formativa a principis de setembre per a tots els centres que som o tinguin interès en el Projecte.
   Darrera modificació: