Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Bartomeu Buira Ferré, Professor d’E. Secundari. Propietari definitiu a l’Ins La Serra de Mollerussa (Lleida)

Descripció del projecte

El projecte de l’equip per aquest curs es centra en contactar amb els principis que la mirada sistèmica aporta per a la comprensió de les relacions en la família. Aquest objectiu es concreta en les següents actuacions:
a) Presentació d’una formació (de gener a maig) adreçada als membres de l’equip i oberta a d’altres professionals dels diferents àmbits interessats en aquesta temàtica.
 • Formació de 10 h de durada, distribuïda en 5 sessions de 2h amb periodicitat mensual.
 • A realitzar de gener a maig de 2017.
b) Realització de la 3a. jornada Comunitat i Família (primer dissabte de juny de 2017) amb els següents objectius:
 • Convocar professionals de diferents àmbits que treballen amb les famílies per tal de copsar l’existència d’interessos comuns.
 • Aprofundir en el coneixement de les aportacions de la mirada sistèmica en les relacions d’ajuda.
 • Recollir necessitats i propostes des de les vivències d’aquests professionals per tal de millorar el seu treball amb les famílies.
 • Experimentar conjuntament espais de cura.
c) Consolidació d’un espai d’intercanvi entre les diferents membres de l’equip a partir de la dinàmica de l’anàlisi de casos.
 • Espai que comportarà trobades mensuals (de novembre a juny)
 • Amb un tipus d’estructura (rols de conducció: dinamització i observació)
Paral·lelament al desenvolupament d’aquestes actuacions, des de l’Equip ens plantegem mantenir la vinculació amb la proposta dels Espais Familiars que es van oferint a diferents institucions del nostre territori (ja des de fa alguns anys).
Aquest dispositiu està adreçat a les famílies i comporta una actuació directa, generalment dins de l’àmbit d’escoles i instituts. Hi participen alguns dels membres de l’equip i comporta un flux molt ric d’experiències des de la dinàmica de l’equip cap a la intervenció concreta amb les famílies, i també des d’aquests Espais cap a l’equip.

Objectius

1. Consolidar la constitució i la dinàmica de l’equip integrant professionals dels diferents àmbits que treballen amb les famílies.
2. Promoure el contacte amb els principis de la mirada sistèmica per tal d’ajudar a la comprensió de les dinàmiques que es donen en les famílies.
3. Dissenyar, presentar i realitzar una formació adreçada als membres de l’equip i resta de professionals de diferents àmbits que treballen amb famílies a les terres de Lleida que promogui l’atansament a als principis de la mirada sistèmica.
4. Organitzar la 3a jornada Comunitat i Família adreçada a professionals de la salut, educació, serveis socials, justícia, lleure i d’altres que treballin directament amb famílies de Lleida.
5. Reforçar la vinculació amb la promoció dels Espais Familiars com actuacions adreçades a les famílies.

Pla de treball

 • Sessions de treball presencials (dijous de 18.30h a 20.30h)
 • Dinàmica de les sessions:
 • 18.30h a 19.15h intercanvi d’informacions i organització de les diferents actuacions previstes en el pla de treball de l’equip.
 • 19.15h a 20.30h treball d’anàlisi de casos i reflexió conjunta.
 • Calendari de les sessions de treball de l’equip:
  • 22 de setembre, 13 d’octubre (organització de l’equip)
  • 10 de novembre i 15 de desembre de 2016
  • 12 de gener, 9 de febrer, 9 de març, 6 d’abril, 4 de maig i 8 de juny de 2017
 • 3a. Jornada Comunitat i Família dissabte 3 de juny de 2017.
   Darrera modificació: