Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Deli Miró Miró, Departament de Geografia i Sociologia, Membre Grup Consolidat d'Estudis Societat, Educació, Cultura (GESEC). Coordinadora Observatori Aprenentatge Servei - OApS - UdL.

Presentació

L’equip ICE Cafès ApS es crea l’any acadèmic 2014-2015 i pretén ser un espai de construcció de coneixement col·laboratiu així com una plataforma per impulsar la formació, la recerca i la transferència de la metodologia en Aprenentatge Servei en l’àmbit educatiu i social del territori lleidatà.
 
Durant aquest anys de rodatge hem organitzat dues Trobades pedagògiques ApS a les Terres de Ponent (s’organitzen cada dos anys). Treballem a partir de:
 • Lectures d’articles i llibres referents de la temàtica.
 • Autors referents d’ApS.
 • Anàlisi d'experiències a partir de vídeos i reportatges.
 • Debats entorn dels continguts i de les experiències dels propis participants.
 • En la mida possible, participació de testimonis directes a les sessions, responsables i protagonistes de projectes ApS.
 • Dinàmiques individuals i grupals de reflexió.
 • Disseny de material pedagògic i eines d’avaluació de projectes ApS.
L’equip està format per professors i professores de secundària, batxillerat i cicles formatius, tècnics pertanyents a entitats de caire cultural i social de Lleida, així com professorat de la Universitat de Lleida. Aquest curs 2016-2017 entrarà a formar part de l’equip com a membres, una estudiant, una mestra d’infantil i primària, dues professores de la Universitat, una tècnica de l’Ajuntament de Lleida i algun tècnic de socis col.laboratius.
 
De manera puntual, també col·laboraran amb l’equip, dues estudiants del Grau de Primària-Dual.

Descripció del projecte

El projecte pretén:
 • Identificar pràctiques educatives d'ApS i de Transformació social al territori de Lleida, ja sigui a nivell embrionari, inicials o consolidades.
 • Explorar les necessitats socials i les oportunitats d’aprenentatge i servei al territori de Lleida tenint present l’escola, l’alumnat, el context.
 • Vincular aprenentatges i experiències a continguts curriculars específics i a estratègies metodològiques que tinguin una concepció d’educació emprenedora.
 • Donar visibilitat i difusió a projectes d'aprenentatge servei.
 • Construir un espai de reflexió que ens permeti avançar i millorar la nostra pràctica docent a través de l’ApS.

Objectius

Els objectius específics de treball són:
 • Detecció, recopilació, difusió i impuls dels projectes ApS que s’estan portant a terme al territori de Lleida. Inicialment, es començaria per compartir experiències ApS als centres educatius i socials on estem vinculats els membres.
 • Formació teòrico-conceptual en ApS. Formadors de formadors.
 • Crear documents de treball ApS. Eines d’avaluació de la pràctica ApS. Destinataris: Professorat, estudiantat i socis comunitaris.

Pla de treball

La metodologia que es seguirà serà a través de les dues comissions de treball creades. Posarem en comú acords, criteris de treball, pla de treball, resultats a les reunions mensuals.
Acordem trobar-nos de manera presencial a l’aula 0.15 de l’ICE els (més o menys) primer dimecres de cada mes de 17:30 a 19:30; és a dir:
 • 5 d’octubre
 • 9 de novembre
 • 14 de desembre
 • 11 de gener
 • 1 de febrer
 • 1 de març
 • 5 d’abril
 • 17 de maig
 • 7 de juny
   Darrera modificació: