Anglès de secundària

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Montse Irun Chavarria
Catedràtica d’Ensenyament Secundàri d’anglès
Professora a Temps Parcial a la Universitat de Lleida DAL

Presentació

L’equip ICE d’anglès de secundària té una llarga trajectòria com a grup ja que des del curs 2007-2008 han estat treballant per donar resposta a les necessitats que ens plantejava el professorat de secundària. La primera gran fase va ser avaluar la situació de la llengua oral a batxillerat i veure les necessitats de l’estudiantat quan arribés a la universitat. Es va elaborar un seguit d’activitats per treballar la llengua oral a batxillerat i, fins i tot, es va editar una Carpeta ICE l’any 2010 que es va distribuir a tots els centres de secundària.

El curs 2011-2012 i fins el 2013-2014 van treballar la literatura i el treball per projectes i van formar part de l’equip organitzador d’una jornada per a llengües estrangeres que es va dur a terme a la UdL.

Des del curs 2014-2015 i també a partir de les necessitats detectades als centres, s’està treballant en l’elaboració d’un material per treballar les competències bàsiques i més concretament per augmentar la competència escrita de l’alumnat de 4t d’ESO a les proves de Competències Bàsiques. També s’ha fet un estudi dels tipus d’escrits que es demanen en aquesta prova.

Descripció del projecte

Aquest curs, l’equip pretén acabar aquests materials que segueixen les orientacions didàctiques i metodològiques de l’aprenentatge del segle XXI, basat en competències i treball cooperatiu.

Els materials s’estan elaborant seguint la metodologia del process writing i el treball competencial.

Es pretén a final de curs tenir tots els materials disponibles i fer-los arribar a l’estudiant de 4t ESO.

Objectius

 • Revisar les unitats ja desenvolupades i implementar-les al centre per la seva avaluació.
 • Dissenyar les unitats que falten per completar tot el procés d’escriptura.
 • Elaborar un article on s’expliqui la motivació d’aquest projecte, la metodologia i la seva implementació.

Pla de treball

 • Cada 3 setmanes es reuneix el grup de treball els divendres de 4:00 a 7.30 per posar en comú la feina realitzada a casa.

 • Grups de treball: Es troben virtualment o presencial per tal de fer la primera posada en comú de materials i preparar-los per a la seva posterior avaluació per tal de tot l’Equip Ice.

 • Temporització
  • Octubre – Desembre: Revisió de les unitats elaborades
  • Gener – Març: Implementació a l’a ula i revisió
  • Abril-juny: elaboració de l’article i publicació

 • Impacte
  A final de curs esperem tenir uns materials que es posaran a l’abast de tot l’a lumnat i professorat de 4 ESO per tal de millorar els resultats en la prova escrita de les Competències Bàsiques.
   Darrera modificació: