Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Marc Huguet i Caufapé, INS Caparrella. Transport i Manteniment de vehicles

Presentació

L’equip té com a objectiu el crear material didàctic en anglès per a ser introduït en les matèries no curriculars. Aquest material passarà a engrossir la base de treballs que es creen cada any i que es compartit a través de la web de l’ICE per a tots els professors que ho desitgin. El curs complirà el doble objectiu de transferència a l’aula i transferència a altres professors a través de la seva difusió.

Descripció del projecte

Cada membre de l’equip desenvoluparà un temari per a ser aplicat a les seves matèries no lingüístiques. El material creat es realitzarà amb la tècnica CLIL i contemplarà la seva avaluació. El material incideix sobre el nivell educatiu al qual pertany el professorat inscrit en l’equip.

Objectius

  • Integrar l’anglès en les matèries no lingüístiques.
  • Crear una base de materials per a ser compartit amb altres professors.
  • Crear materials, sobre la base CLIL, que tinguin èxit en la aplicació pràctica a l’aula.

Pla de treball

Es preveuen 10 sessions de 2h cadascuna. Sobre la base de la matèria que cada professor vulgui introduir l’anglès el coordinador donarà tècniques per a implementar i crear el material. Cada membre del grup haurà d’anar desenvolupant el treball aplicant les tècniques rebudes i aquestes seran exposades a la resta del grup per a enriquir i millorar la resta de treballs. A la fi, cada membre desenvoluparà un material en angles en format CLIL llest per a ser impartit a l’aula i per a ser compartit a la xarxa.
   Darrera modificació: