Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Laura Gabernet Foix

Descripció del projecte

El sentiment de pertinença i d'identitat de l’equip serà clau per a poder treballar a gust i ser productiu. Serà un espai per a poder parlar i reflexionar sobre inquietuds, experiència, mancances puntuals o del sistema, aspectes metodològics, traslladar necessitats detectades, poder fer traspàs entre etapes, contrastar punts de vista, ..., total voltant de l'ensenyament de l'anglès.
 
L’objectiu general de l’equip és donar suport als centres per tal de millorar la competència en llengua anglesa als alumnes. Pretenem fer una anàlisi de diferents aspectes que incideixen en la poca efectivitat de l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès als centres educatius amb proposta de reestructuració de l’ensenyament de l’anglès en l’àmbit d’organització dels centres seguint un protocol o full de ruta.
 
El "QUÈ" treballarem:
  • Contrastarem reptes i mancances i proposarem pautes de millora fonamentant els diferents punts tractats en un marc teòric.
  • Elaborarem un formulari de diagnosi de punt de partida per als centres d’Educació Primària.
  • Completarem el protocol elaborat, “Orientacions, suggeriments i pràctiques per a superar reptes i dificultats en l’aprenentatge de l’anglès a l’etapa de Primària” amb pautes a seguir dins el Projecte Educatiu del centre al voltant de l’ensenyament-aprenentatge de l’anglès: a nivell conceptual, metodològic i organitzatiu. Acompanyarem les pautes amb exemples a títol de model a seguir.
  • Pilotarem aquest protocol en alguns centres.
El "COM" treballarem:
Realitzarem 6 sessions presencials de dues hores cadascuna al llarg del curs. La resta d’hores treballarem en xarxa via e-mail i compartint els materials via Drive de Google.
Farem el pilotatge d’aquest protocol en centres de Primària que ho sol·licitin incidint directament en el centre com a global
i reforçant el seu Projecte Educatiu.

Pla de treball

L’activitat constarà de 6 sessions presencials de 2 hores cadascuna (12 hores) i la resta d’hores es realitzaran entre sessions duent a terme les tasques de recerca de fonament teòric, de pautes i exemples de les diferents propostes.
 
Calendari de trobades:
  • 1a sessió: Dimecres, 30 de novembre de 2016.
  • 2a sessió: Dimecres, 18 de gener de 2017.
  • 3ª sessió: Dimecres, 1 de febrer de 2017.
  • 4ª sessió: Dimecres, 15 de febrer de 2017.
  • 5ª sessió: a concretar.
  • 6ª sessió: a concretar.
El lloc: A l’espai de reunions de l’ICE (cal preveure la petició d’espai)
   Darrera modificació: