Equip ICE d'Impuls a les TAC a l'aula

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Joan Jordi Vitores Badia 
Especialitat: Professor tècnic de formació professional i Gestor TAC dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida
Adreça: jvitores@xtec.cat
Telèfon: 973 27 99 99 ext. 5813

Descripció

Els i les membres de l’equip ICE són docents en diferents escoles del territori, i tots/es han portat a terme experiències en el seu centre que han destacat per les seves pràctiques innovadores, el bon ús de les TAC i la seva significativa aportació a l’assoliment de les competències digitals de l’alumnat.
 
La major part de membres treballen en l’educació primària, que és el nivell educatiu al que està dirigit, de moment, aquest equip. També hi ha representació de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, per part de la Georgina Rovira, professora associada, i dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, per part del gestor TAC i coordinador de l’equip, Joan Jordi Vitores.
 
Així, el que es pretén és crear un equip d'impuls a les TAC en general, escollint aquelles eines i aplicacions que més útils puguin ser per als docents a l'aula, i que més beneficis puguin aportar al procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat i a l’assoliment de les competències digitals.

Entre d'altres, estudiarem i treballarem amb dispositius mòbils, eines al núvol, pissarres digitals interactives, programari lliure, Scratch, PDIs, recursos en línia, etc.

Com es detalla a continuació, l'equip ICE té un objectiu bàsic: la formació de formadors i, especialment, la creació de materials per donar impuls en el nostre territori a la l’ús didàctic de les TAC en general.

Activitats

   Darrera modificació: