Equip ICE Família professional d'Informàtica i comunicacions

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Rafael Jesús Castaño Ribes
Professor de secundària especialitat 507 (informàtica) de l’INS Caparrella
Correu electrònic: rcastan6@xtec.cat 
Nom: Ferran Eloi Gutiérrez Martos 
Professor de secundària especialitat 507 (informàtica) de l’INS Caparrella
Correu electrònic: fgutier6@xtec.cat

Descripció

"Es pretén fer un estudi de la situació actual dels cicles formatius de la família professional d’informàtica i comunicacions a la província de Lleida (distribució i orientacions curriculars, matrícula, impartició de la modalitat dual, etc.) i una detecció de necessitats formatives del professorat. En finalitzar l’estudi s’elaboraria un informe amb les conclusions corresponents i propostes de millora i formatives. També s’intentaria organitzar unes jornades per presentar els resultats i introduir un recull de les propostes que s’hagin detectat o derivat de l’estudi".

Activitats

   Darrera modificació: