Equip ICE Ciència a l'escola

 Descarregar Pdf

Coordinació

Nom: Francesca Majó Masferrer
Departament d’Ensenyament
Correu electrònic: fmajo12@xtec.cat 

Descripció

"Formadors i formadores de professorat i mestres en actiu que creiem que és del tot necessari donar un impuls a l'aprenentatge de les ciències naturals a les escoles per tal que l’alumnat actual pugui adquirir unes competències basades en el qüestionament científic, en el reconeixement de les pròpies limitacions, en el judici crític i raonat. De manera que a les aules del segle XXI existeixi una formació d’una ciutadania capaç de prendre les seves pròpies decisions i preparada per accedir al desafiament i la satisfacció d'entendre l'univers en què vivim i que puguin imaginar i construir, col·lectivament, per transformar i millorar el món".

 

Promoure una xarxa d’escoles al llarg de tot el territori que reflexionin com portar a terme una didàctica que desenvolupi una competència científica en el seu alumnat que estigui orientada en aquests valors descrits en el paràgraf anterior, però que també tingui en compte:

  • Quines són les millors pràctiques per apropar l’alumnat a una d'educació científica que pretén desenvolupar competències.
  • Quin és el rol del professorat en aquest procés.
  • La nova visió de l'educació científica a l’etapa escolar obligatòria.
  • L'ensenyament de l’STEAM i els seus aspectes essencials i com promou l’aprenentatge científic actualitzat.

Per poder fer efectiu aquest espai de reflexió i construcció de coneixements, les diferents escoles s’organitzaran en un equip ICE (UdL) i portaran a terme dues trobades al trimestre, amb dates a concretar pels participants.

Es demanarà que assisteixin vàries persones (2-3) del claustre de cada escola (hauran de ser sempre els mateixos docents), amb la idea de traslladar els coneixements construïts, i compartir la feina feta després, amb el claustre de cada centre escolar, per estendre aquesta manera d’entendre l’aprenentatge de la ciència.

Activitats

 

1r. trimestre

1a. trobada

Punts a desenvolupar:

Formulació dels aspectes d’organització de la xarxa d’escoles científiques.

Construir i compartir el marc d’una escola científica

2a. trobada

Punts a desenvolupar:

Definició i comprensió de la competència científica

Anàlisis de les practiques educatives que desenvolupen la competència científica i com organitzar-se al centre per portar-ho a terme.

2n. trimestre

3a. trobada

Punts a desenvolupar:

Descripció de l’STEAM per fomentar la creativitat i la vocació científica

El pas a pas per promoure activitats d’STEAM al centre escolar.

4a. trobada

Punts a desenvolupar:

Disseny d’activitats escolar científiques a partir dels punts clau treballats en les sessions anteriors.

3r. trimestre

5a. trobada

Punts a desenvolupar:

Compartir els treballs científics realitzats a les escoles de la xarxa i mostrar de quina manera es comuniquen a l’entorn per part de l’alumnat i del professorat.

6a. trobada

Punts a desenvolupar:

Fixar els objectius de la xarxa d’escoles científiques pel curs vinent

Planificació de programa a desenvolupar el curs vinent per part de les escoles de la xarxa.

   Darrera modificació: