Evolució històrica

El MERCAT DE TECNOLOGIA a Lleida té un recorregut llarg. Aquest any ha sigut la quinzena edició. El Mercat de Lleida és el de major envergadura de tots els que es realitzen a Catalunya.

 Descarregar Pdf

A continuació es pot valorar l’evolució al llarg de les seves edicions. S’observa que la progressió ha estat significativa:

   Darrera modificació: