CAMPUS JOVE ITINERA

I Convocatòria de presentació de propostes d'activitats per al Campus Jove Itinera de la Universitat de Lleida 2018

back-to-school-2941924_960_720 Si cliques la imatge entraràs a la convocatòria i sol·licitud!

La Universitat de Lleida va aprovar al febrer de 2016 la seva Estratègia de promoció de la UdL i de captació i fidelització d’estudiants 2016-2019, la qual inclou, en el marc de la seva política de captació de talent, accions adreçades als futurs estudiants, alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius, dins del Programa Camí a la UdL. El Vicerectorat d’Estudiants, mitjançant la unitat d’Informació i Orientació Universitària (SIOU), així com l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Lleida, organitza, al llarg del curs, moltes d’aquests activitats, a les quals volem incorporar aquesta nova acció.

Dins del programa d’activitats de transició de la secundària a la universitat que la UdL posa en marxa cada curs, l’ICE de la UdL organitza el Projecte Itinera, que estableix col·laboracions entre professorat universitari i professorat de batxillerat per tal de realitzar tutories conjuntes a estudiants de 1er i 2n de batxillerat que han d’elaborar els seus treballs de recerca. I una part de l'acció del Campus Jove Itinera pretén contribuir al Projecte oferint noves oportunitats a alumnes i professorat en l’àmbit dels treballs de recerca, però no únicament, ja que també planteja altres activitats formatives per a altres grups d’estudiants.

Aquesta convocatòria vol recollir propostes de cursos i tallers de recerca per a futurs estudiants a realitzar durant l’estiu de 2018. Per tal d’incentivar la participació del personal docent i investigador de la UdL en aquesta primera convocatòria del Campus Jove Itinera, s’ofereix al PDI la possibilitat d’integrar-se en la present convocatòria. Els destinataris dels cursos i tallers són els estudiants de 3r i 4t d’ESO, de 1er i 2n de Batxillerat i de Cicles formatius de grau superior. 

Poden optar a la convocatòria el PDI i el PAS de la Universitat de Lleida. Així mateix, es facilita la possibilitat que el professorat de secundària i també institucions o entitats alienes ofereixin activitats dins del marc del Campus Jove Itinera de la UdL, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria i estiguin coordinades per PDI de la Universitat de Lleida.

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php), sens perjudici de qualsevol altre dels previstos a  l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en els terminis que marca la convocatòria, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà l’endemà de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica fins al 6 d’abril de 2018.